MARKEDSFØRING

Engasjerende innhold som
vekker tillit

Vet kundene dine om dere, og er firmaidentiteten deres tydelig? En bedrift har i alle fall ikke råd til å være usynlig!
Men hvordan være unik?

“Markedsføring må håndteres av mennesker som forstår mennesker”

Mange bedrifter har ikke anledning til å ansette et eget markedsteam. Betyr det at du må forsake din synlighet i markedet? Skal daglig leder gjøre dette på toppen av alt annet? Eller hente inn profesjonell hjelp?

Prosessen varierer, men målene knyttes mot resultat

1

Behovsanalyse

Hvilken bransje er du i? Hva for spillerom har du i bransjen? Hvem er kundene? Hva ønsker de? Vi starter med en spørsmålsrunde og blir kjent. Dette er grunnlaget for en behovsanalyse.

2

Enighet

Vi vil identifisere hvilke kanaler og strategier som kan være mest effektive for å nå målene.

3

Aksept

Du har full kontroll underveis i prosessen. Du gir din aksept både på det økonomiske bildet og veivalgene vi tar. Ingenting gjøres uten din godkjennelse.

4

Kreativitet

Basert på analysen utvikler vi de kreative konseptene som skal engasjere kundegruppen eller målgruppen og styrke inntrykket av merkevaren din.

5

Implementering

Vi implementerer strategien og følger resultatene. Nå er det tid for å analysere all data, og optimalisere strategier deretter. Du bør nå oppleve stadige forbedringer for bedriften fra markedsføringen.

6

Markedsrapport

Du får regelmessige rapporteringer på markedstiltak. Du får anbefalinger for videre utvikling av forretningen og om mulige forbedringer basert på innsiktene som samles inn.

Hva skjer hvis engasjementet uteblir?

Eksempel: En nystartet bedrift tilbyr unike håndlagde produkter, men de sliter med å nå ut til målgruppen sin. De får ikke utnyttet sitt potensiale i sosiale medier og det kommer ikke nye kunder “rekende på ei fjøl”. Antakeligvis mangler de en helhetlig markedsføringsstrategi for å tiltrekke nye kunder. Ja, det er fort kostbart å ikke legge en plan. Winston Churchill sa; “En plan er ingenting uten planlegging.” Det er noe i det!

Skreddersydd strategi for markedsføring

Med en rådgiver ved din side kan dere ta de skrittene ut av startgropen som er nødvendig for deres fortsatte eller nye suksess. Det er skreddersøm, gode mål, tydelig strategi og disiplin som skal til. Tilnærmingen vår for god strategi kombinerer kreativitet, visuelle virkemidler, dataanalyser og et fokus på din bransjeekspertise.

Kontakt oss!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å bli kontaktet på: